Publié le 23/09/1980
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 6.


Art. 6bis.
01/01/2002 De ambtenaren van de Algemene diensten van het Rijksinstituut die daartoe door het Algemeen comité opdracht hebben gekregen, de inspecteurs en adjunct-inspecteurs van de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut, alsook de inspeceturs van de Dienst Arbeidsongevallen en Beroepsziekten van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, houden toezicht op de uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7° van de voornoemde wet en van zijn uitvoeringsbesluiten.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]