d'application à partir du 01/07/1989
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 16 mei 1989 tot vaststelling van het model van verzekeringskaart inzake verplichte ziekte- en invaiditeitsverzekering en van de modaliteiten inzake het gebruik ervan

Art. 6.


Art. 7.
01/07/1989 De Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering mag toelating verlenen bescheiden op te maken, onder door die dienst bepaalde voorwaarden, welke afwijken van de bij artikelen 1 en 6 bedoelde modellen.

Art. 7bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]