Publié le 11/01/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van de zelfstandigen

Art. 8.


Art. 9.
01/02/2007 Dit besluit is van toepassing vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

FR   NL   [Affichage pour impression]