Publié le 14/06/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 mei 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomst kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de betaling van de uitvoering van het onderzoeksproject oncologische revalidatie

Art. 2.


Art. 3.
01/05/2011 Het globaal budget voor de uitvoering van fase 2 en fase 3 van het onderzoeksproject bedraagt maximaal 2.046.000 EUR.
01/05/2011 De betalingsmodaliteiten van deze som worden vastgelegd in de overeenkomst tussen het RIZIV en het coördinerend ziekenhuis.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]