Publié le 09/01/1980
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 4 januari 1980 tot wijziging, voor de rekeningen van het dienstjaar 1979, van het percentage van het bedrag der inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector der uitkeringen, bestemd voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Artikel 1.


Art. 2.
28/12/1979 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 december 1979.

FR   NL   [Affichage pour impression]