Publié le 07/08/2003
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 28.


Art. 29.
06/09/1994 De Koning kan andere technische raden instellen.
17/08/2003 De bepalingen, van toepassing op de Technische Raden omschreven in artikel 27, eerste lid, zijn eveneens van toepassing op de Technische Raden omschreven in het eerste lid.

Afdeling IXbis.- Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen

Art. 29bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]