Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 29bis.

[B.S. 01/09/2001 éd.2 Invoeging] Bij het Instituut wordt een Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen opgericht.
      d'application ŕ partir du 01/01/2002