K.B. 22-1-2004: tot vaststelling van gegevens inzake verstrekkingen die aan het RIZIV moeten worden overgemaakt.

Résumé: Numac tekst: 2004022066 - p. 7083

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 3-12-2018 - Wijzigende numac: 2018032298 - p. 93520

FR   NL  


Koninklijk besluit van 22 januari 2004 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

FR   NL