Koninklijk besluit van 22 januari 2004 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken

Art. 1

[B.S. 05/02/2004 Invoeging] Artikel 1.
      d'application à partir du 01/01/2003