K.B. 29-6-2014: vaststelling bedrag betaling bijkomende vergoeding voor onregelmatige prestaties, voorzien in akkoord 4-3-2010 dat werd ondertekend door federale regering en representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, en dat kadert in attractiviteitsplan voor verpleegkundig beroep voor sector van thuisverpleging en wijkgezondheidscentra, voor kalenderjaar 2014

Résumé: Numac tekst: 2014022378

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 14-7-2014 - Wijzigende numac: 2014022378

FR   NL  


Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties, voorzien in het akkoord van 4 maart 2010 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, en dat kadert in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voor de sector van de thuisverpleging en de wijkgezondheidscentra, voor het kalenderjaar 2014

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL