Publié le 14/07/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties, voorzien in het akkoord van 4 maart 2010 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, en dat kadert in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voor de sector van de thuisverpleging en de wijkgezondheidscentra, voor het kalenderjaar 2014

Art. 2.


Art. 3.
24/07/2014 De betalingen door de Fondsen aan de betrokken werkgevers is afhankelijk van de toepassing door deze werkgevers van het in artikel 1 bedoelde akkoord van 4 maart 2010.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]