Publié le 04/01/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 December 2018 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland

Art. 3.


Art. 4.
01/01/2019 De minister bevoegd voor Sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   [Affichage pour impression]