Publié le 06/08/1981
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 6 juli 1981 tot vaststelling van de jaren 1980 en 1981 van de herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op de loongrenzen van sommige sociale zekerheidsbijdragen

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/1981 Voor het jaar 1981 is vastgesteld op 1 de herwaarderingscoëfficiënt bedoeld in de volgende bepalingen:
01/01/1981 ...
01/01/1981 artikel 3, § 1, 1°, a en b; § 1, 2°, § 2, 1°, a en b, en § 2, 2°, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, gewijzigd bij de wetten van 11 juli 1956, 8 maart 1962, 20 juli 1968, 5 en 7 juli 1971, het koninklijk besluit van 19 oktober 1971, de wetten van 28 maart 1973, 16 juli en 24 december 1974 en 8 augustus 1980 en het koninklijk besluit van 24 december 1980;
01/01/1981 ...

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]