Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Art. 22.


HOOFDSTUK VII - OVERGANGSBEPALING
Art. 23.
03/02/1995 De Vaste Wervingssecretaris is bevoegd om het bewijs bedoeld bij artikel 53 van de gecoördineerde wetten uit te reiken aan de personeelsleden van de diensten waarvan sprake in artikel 1 van dit besluit, die krachtens de besluiten houdende overgangsmaatregelen en maatregelen ter vrijwaring van de verkregen rechten, vrijgesteld worden van de door de gecoördineerde wetten bepaalde taalexamens.


HOOFDSTUK VIII - SLOTBEPALINGEN

Art. 24.

FR   NL   [Affichage pour impression]