Publié le 27/09/1980
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 22 september 1980 tot vaststelling van sommige toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskunde verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 2bis.


Art. 3.
01/01/1997 Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1980.

FR   NL   [Affichage pour impression]