Publié le 10/11/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 2003 betreffende het statuut van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct adminstrateur-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid

Artikel 1.


Art. 2.
13/03/2003 § 1. Er wordt een proef georgeniseerd om na te gaan of de huidige houders van de graden van administrateur-generaal en van adjunct adminstrateur-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid over de algemene en bijzondere competenties beschikken die in het profiel van hun managementfunctie zijn vervat. Dit profiel wordt opgesteld door het Beheerscomité van de betrokken openbare instelling van sociale zekerheid.
13/03/2003 Die proef, die wordt voorgesteld aan een commissie die wordt samengesteld zoals beschreven in artikel 3, heeft betrekking op de bestuursovereenkomst, het bestuursplan, de reeds geboekte resultaten, de meet- en oriënteringsinstumenten en moet zorgen voor een evaluatie van de potentialiteiten die vereist zijn voor de vervulling van de managementfunctie. De proef leidt tot een gemotiveerde evaluatie met de vermelding "geschikt" of "niet-geschikt" van de commissie, die naar het Beheerscomité van de instelling en de betrokkene wordt gestuurd.
13/03/2003 § 2. Indien de houder van de graad van administrateur-generaal "geschikt" wordt geacht, heeft de delegatie van het Beheerscomité die de bestuursovereenkomst uit naam van de instelling heeft ondertekend, een onderhoud met de betrokkene.
13/03/2003 Op basis van de gemotiveerde evaluatie en het resultaat van het onderhoud, formuleert het Beheerscomité ten behoeve van de voogdijminister van de instelling een gemotiveerd voorstel om de betrokkene de managementfunctie gedurende zes jaar te laten uitoefenen.
13/03/2003 Indien de houder van de graad van adjunct administrateur-generaal "geschikt" wordt geacht, heeft de delegatie van het Beheerscomité die de bestuursovereenkomst heeft ondertekend uit naam van de instelling een onderhoud met de betrokkene.
13/03/2003 Op basis van de gemotiveerde evaluatie en van het resultaat van het onderhoud, formuleert het Beheerscomité ten behoeve van de voogdijminister van de instelling een gemotiveerd voorstel om de betrokkene de managementfunctie gedurende 6 jaar te laten uitoefenen.
13/03/2003 De voogdijminister hoort de betrokkene.
13/03/2003 Aan de geslaagde titularis van de graad van adminitrateur-generaal of adjunct administrateur-generaal wordt door Ons, bij in Ministerraad overlegd besluit, een managementfunctie toegekend, respectievelijk de managementfunctie van "administrateur-generaal" en "adjunct administrateur-generaal", voor een periode van zes jaar, op voorstel van de voogdijminister en van het betrokken Beheerscomité.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]