Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 57.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. De verstrekkingen van klinische biologie, zoals deze door de Koning nader ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 20/12/1995 - B.S. 23/12/1995 Wijziging] § 2. De Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen stelt in een akkoord bekrachtigd ...
      d'application à partir du 02/01/1996

[Koninklijk besluit 25/04/1997 - B.S. 30/04/1997 éd.3 Wijziging] § 2. De Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen stelt in een akkoord bekrachtigd ...
      d'application à partir du 30/04/1997