Publié le 18/05/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers

Art. 5.


HOOFDSTUK 2. - Vaststelling en bestemming van de bedragen vanaf 2018
Art. 6.
28/05/2018
  -31/12/2021
§ 1. Voor de betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord van 25 oktober 2017 dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector dat door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers van de private sector en van de publieke sector, worden vanaf 2018 voor de invoering van de functieklassificatie de volgende bedragen vastgesteld die verschuldigd zijn voor de in artikel 7 bedoelde werkgevers:
28/05/2018
  -31/12/2021
a) in 2018:
28/05/2018
  -31/12/2021
i. 6.334.573 EUR voor de vergoeding van de invoering van sectorale functieklassificatie in de private sector;
28/05/2018
  -31/12/2021
ii. 89.700 EUR voor de vergoeding van de invoering van de functieklassificatie in de publieke sector.
28/05/2018
  -31/12/2021
b) in 2019:
28/05/2018
  -31/12/2021
i. 7.801.815 EUR voor de vergoeding van de invoering van sectorale functieklassificatie in de private sector;
28/05/2018
  -31/12/2021
ii. 128.700 EUR voor de vergoeding van de invoering van de functieklassficatie in de publieke sector.
28/05/2018
  -31/12/2021
c) vanaf 2020:
28/05/2018
  -31/12/2021
i. 9.269.057 EUR voor de vergoeding van de invoering van sectorale functieklassificatie in de private sector;
28/05/2018
  -31/12/2021
ii. 167.700 EUR voor de vergoeding van de invoering van de functieklassificatie in de publieke sector.
28/05/2018
  -31/12/2021
§ 2. De bedragen die zijn vermeld onder § 1 worden vanaf 1 januari 2019 elk jaar geïndexeerd volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.


Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]