Publié le 07/03/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart

Art. 4.


Art. 5.
01/01/2014 § 1. Wanneer een verzekeringsinstelling door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op de hoogte wordt gebracht dat één of meerdere gegevens, bedoeld in artikel 2, gewijzigd werden, deelt ze aan de sociaal verzekerde mee dat de ISI+-kaart moet worden vervangen.
01/01/2014 § 2. Wanneer de sociaal verzekerde de beschadiging, de diefstal of het verlies van de ISI+-kaart vaststelt, verwittigt hij de verzekeringsinstelling waaronder hij ressorteert.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]