Publié le 21/09/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen betreft
[V - K.B. 25-4-2014 - B.S. 28-5 - ed. 2 - art. 1 (I.W. 1-1-2013)]

Art. 10


Art. 11
01/01/2006 Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 januari 2006.

FR   NL   [Affichage pour impression]