Publié le 21/09/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen betreft
[V - K.B. 25-4-2014 - B.S. 28-5 - ed. 2 - art. 1 (I.W. 1-1-2013)]

Art. 9


Art. 10
01/01/2006 Het koninklijk besluit van 1 oktober 2002 tot uitvoering van artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de baremaverhoging in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft, gewijzigd door de koninklijke beslui-ten van 4 juni 2003 en 13 oktober 2004, wordt opgeheven.

Art. 11

FR   NL   [Affichage pour impression]