d'application Ó partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 138.


HOOFDSTUK II.- GENEESKUNDIGE CONTROLE

Afdeling I.- Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
Art. 139.
P 06/09/1994
  -14/02/2003
In de schoot van het Instituut wordt een Dienst voor geneeskundige controle ingesteld wiens opdracht erin bestaat:
P 06/09/1994
  -14/02/2003
1░ de prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en de uitkeringsverzekering te controleren op het vlak van realiteit en conformiteit met de voorschriften van deze geco÷rdineerde wet en haar uitvoeringsbesluiten;
P 06/09/1994
  -14/02/2003
2░ de kwantiteit van de voorgeschreven of verleende verzorging te beoordelen en uitvoering te geven aan de beslissingen van de commissies bedoeld in artikel 142.


Art. 140.

FR   NL   [Affichage pour impression]