Publié le 07/08/1971
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 79ter.


Art. 79quater.
01/05/2003 Van de uitgaven in verband met de invaliditeitsuitkeringen worden driemaandelijkse naamstaten opgemaakt. Van de uitgaven in verband met de moederschapsuitkeringen die in het tijdvak van invaliditeit zijn verleend, worden aparte driemaandelijkse naamstaten opgemaakt.
01/05/2003 Die staten, waarvan het model wordt vastgesteld door het beheerscomité dat is bedoeld in artikel 39, geven een uitsplitsing van de uitgaven in die voor de zelfstandigen en die voor de meehelpende echtgenoten.
01/05/2003 Die staten bevatten ten minste de volgende gegevens:
01/05/2003 - de identificering van de gerechtigde en met name zijn statistische aanwijzer alsook het nummer dat hem door de Dienst voor uitkeringen is toegewezen;
01/05/2003 - het betaalde bedrag;
01/05/2003 - het aantal uitkeringsdagen op de uitgavestaat betreffende de invaliditeitsuitkeringen.

Art. 80.

FR   NL   [Affichage pour impression]