d'application à partir du 01/01/2004
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 maart 1990 tot uitvoering van artikel 2, § 1, van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Art. 2.


Art. 3.
01/01/2004 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 1990.

FR   NL   [Affichage pour impression]