K.B. 6-7-1981: vaststelling jaren 1980 en 1981 van herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op loongrenzen sommige sociale zekerheidsbijdragen

Résumé: Numac tekst: 1981001331 - p. 9775

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 6-8-1981 - Wijzigende numac: 1981001331 - p. 9775

FR   NL  


Koninklijk besluit van 6 juli 1981 tot vaststelling van de jaren 1980 en 1981 van de herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op de loongrenzen van sommige sociale zekerheidsbijdragen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

FR   NL