Publié le 26/03/1998
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 1 maart 1998 houdende verdeling van de inkomsten bedoeld in artikel 191, 7°, 8°, 9°, 13°, 14°, 15° en 18° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
Artikel 1.
01/01/1996 Het gedeelte van de in artikel 191, 7° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bedoelde inkomsten dat voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging is bestemd, wordt verdeeld als volgt : 99,00 percent voor de algemene regeling en 1,00 percent voor de regeling voor de zelfstandigen.


Art. 2

FR   NL   [Affichage pour impression]