Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een plaatselijke of gewestelijke dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad

Art. 6.


Art. 7.
03/12/1966 Binnen tien jaren te rekenen van 1 september 1963, wordt in overtal bevorderd de in artikel 5 bedoelde ambtenaar die van bevordering in een betrekking is uitgesloten om de enige reden dat die betrekking aan een ambtenaar van de andere taalgroep moet worden toegekend ten einde overeenkomstig artikel 21, § 7, tweede lid, van de gecoördineerde wetten, de betrekkingen die gelijk zijn aan of hoger dan die van afdelingschef, in gelijke mate te verdelen over beide taalgroepen.

SLOTBEPALINGEN

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]