PubliÚ le 26/07/2018
   

FR   NL  

Wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

HOOFDSTUK II. - Definities
Art. 2.
01/01/2019 Voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder :
01/01/2019 1░ de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 : de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994;
01/01/2019 2░ de geco÷rdineerde wet van 10 juli 2008 : de geco÷rdineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen;
01/01/2019 3░ het Instituut : het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
01/01/2019 4░ de Technische cel : de technische cel bedoeld in artikel 155 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen;
01/01/2019 5░ rechthebbende : iedere persoon die aanspraak kan maken op de in de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 vastgestelde prestaties;
01/01/2019 6░ MZG-AZV-gegevens : minimale ziekenhuis-gegevens en anonieme ziekenhuisverblijven, zoals die door de Technische cel aan elkaar zijn gekoppeld;
01/01/2019 7░ het VerzekeringscomitÚ : het ComitÚ van de verzekering voor geneeskundige verzorging, bedoeld in artikel 21 van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994;
01/01/2019 8░ patiŰntengroep : een groep van patiŰnten voor dewelke de kosten die vereist zijn voor de diagnostiek en de behandeling van eenzelfde pathologiegroep vergelijkbaar zijn;
01/01/2019 9░ budget van financiŰle middelen : het budget van financiŰle middelen bedoeld in artikel 95 van de geco÷rdineerde wet van 10 juli 2008.


HOOFDSTUK III. - Globaal prospectief bedrag per opname

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]