Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 26.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] De in de artikelen <:C 1>42<:c> en <:C 2>50<:c> bedoelde overeenkomsten ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Programmawet 27/12/2006 - B.S. 28/12/2006 éd.3 p.75219 art.215 Wijziging] De in de artikelen <:C 3>42<:c> en <:C 4>50<:c> bedoelde overeenkomsten ...
      d'application à partir du 07/01/2007