Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 6.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] De "Kas der geneeskundige verzorging" van de Nationale Maatschappij der ...
      d'application à partir du 06/09/1994