Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 6.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] De "Kas der geneeskundige verzorging" van de Nationale Maatschappij der ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Koninklijk besluit 19/10/2004 - B.S. 20/10/2004 éd.3 p.72974 Wijziging] De "Kas der geneeskundige verzorging" van de N.M.B.S. Holding is een openbare ...
      d'application à partir du 01/01/2005

[Koninklijk besluit 11/12/2013 - B.S. 16/12/2013 éd.2 p.98947 Wijziging] De <:M>Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail<:m> is een openbare ...
      d'application à partir du 01/01/2014
      Note: of op een latere door de Koning vastgestelde datum doch uiterlijk op 1-4-2014