Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 45.

[B.S. 26/11/1997 Invoeging] § 1. Het gederfde loon dat in aanmerking genomen moet worden voor het berekenen van ...
      d'application à partir du 01/12/1997

[Verordening 15/09/2004 - B.S. 25/11/2004 éd.1 p.77812 art.3 Wijziging] § 2. Voor de gerechtigde die, bij de aanvang van de periode van ...
      d'application à partir du 05/12/2004