Publié le 10/11/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 2003 betreffende het statuut van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct adminstrateur-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid

Art. 3.


Art. 4.
13/03/2003 § 1. Er wordt een proef georganiseerd om na te gaan of de huidige houders van de rangen 15 en 16 van de openbare instellingen van sociale zekerheid wiens functie in een managementfunctie van administrateur-generaal en adjunct administrateur-generaal wordt ingedeeld en die, op datum van dit besluit, niet geschikt werden verklaard bij de selecties bedoeld in artikelen 2 en 3, beschikken over de algemene en bijzondere competenties die in het profiel van de managementfunctie zijn vervat. Dit profiel wordt opgesteld door het Beheerscomité van de betrokken openbare instellingen van sociale zekerheid.
13/03/2003 De proef, die wordt voorgesteld aan een commissie die wordt samengesteld zoals beschreven in artikel 3 heeft betrekking op de bestuursovereenkomst, het bestuursplan, de reeds geboekte resultaten, de meet- en oriënteringsinstrumenten en moet zorgen voor een evaluatie van de potentialiteiten die vereist zijn voor de vervulling van de manangementfunctie. De proef leidt tot een gemotiveerde evaluatie met de vermelding "geschikt" of "niet-geschikt" van de commissie, die naar het Beheerscomité van de instelling en de betrokkene wordt doorgestuurd.
13/03/2003 § 2. Indien de betrokkene "geschikt" wordt geacht, heeft de delegatie van het Beheerscomité die de bestuursovereenkomst uit naam van de instelling heeft ondertekend, een onderhoud met de betrokkene.
13/03/2003 Op basis van de gemotiveerde evaluatie en het resultaat van het onderhoud, formuleert het Beheerscomité ten behoeve van de voogdijminister van de instelling een gemotiveerd voorstel om de betrokkene de managementfunctie gedurende 6 jaar te laten uitoefenen.
13/03/2003 De voogdijminister hoort de betrokkene.
13/03/2003 Aan de geslaagde titularissen wordt door Ons, bij in Ministerraad overlegd besluit een managementfunctie toegekend voor een periode van zes jaar.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]