Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 157.


Afdeling VI.- Bepalingen betreffende de adviserend-artsen van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail
Art. 158.
07/09/2017 De Koning stelt alle regelen vast die van toepassing zijn op de adviserend-artsen van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail en Hij bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de voorwaarden waaronder de bepalingen die betrekking hebben op de adviserend-artsen, bedoeld in de afdelingen I, II, III en IV, tot hen kunnen worden verruimd.


HOOFDSTUK III.- ADMINISTRATIEVE CONTROLE

Afdeling I.- Dienst voor administratieve controle

Art. 159.

FR   NL   [Affichage pour impression]