Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 27.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging worden een Technische geneeskundige raad, ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 25/01/1999 - B.S. 06/02/1999 Wijziging] Die raden doen de voorstellen en verstrekken de adviezen die zijn bedoeld in ...
      d'application à partir du 16/02/1999

[Wet 10/08/2001 - B.S. 01/09/2001 éd.2 Wijziging] Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging worden een Technische geneeskundige raad, ...
      d'application à partir du 01/01/2002

[Wet 27/12/2005 - B.S. 30/12/2005 éd.2 p.57372 art.83 Wijziging] Die raden doen de voorstellen en verstrekken de adviezen die zijn bedoeld in ...
      d'application à partir du 01/01/2006