Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 27.

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 éd.3 Vervanging] Elk voorstel of advies, bedoeld in het tweede lid, moet het voorwerp uitmaken van ...
      d'application à partir du 10/01/2000

[Wet 10/08/2001 - B.S. 01/09/2001 éd.2 Wijziging] Elk voorstel of advies, bedoeld in het tweede lid, moet het voorwerp uitmaken van ...
      d'application à partir du 01/01/2002

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 éd.1 Wijziging] Elk voorstel of advies, bedoeld in het tweede lid, moet het voorwerp uitmaken van ...
      d'application à partir du 15/02/2003

[Wet 27/12/2012 - B.S. 31/12/2012 éd.1 p.88534 art.9 Wijziging] Elk voorstel of advies, <:W>dat in <:C 1>artikel 35, § 2<:c>, is ...
      d'application à partir du 10/01/2013