Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 156.

[Wet 17/07/2015 - B.S. 17/08/2015 p.52856 art.26 Vervanging] <:W>De verschuldigde sommen worden binnen de dertig dagen volgend op de ...
      d'application Ó partir du 27/08/2015