Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 156.

[Wet 10/04/2014 - B.S. 30/04/2014 éd.1 p.35459 art.82 Vervanging] <:W>Ingeval de schuldenaar in gebreke blijft, kunnen de verzekeringsinstellingen ...
      d'application à partir du 10/05/2014

[Wet 17/07/2015 - B.S. 17/08/2015 p.52856 art.26 Wijziging] Ingeval de schuldenaar in gebreke blijft, kunnen de verzekeringsinstellingen ...
      d'application à partir du 27/08/2015

[Wet 18/12/2016 - B.S. 27/12/2016 p.89715 art.29 Wijziging] Ingeval de schuldenaar in gebreke blijft, kunnen de verzekeringsinstellingen ...
      d'application à partir du 06/01/2017