Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 45.

[Verordening 23/09/2009 - B.S. 14/12/2009 éd.2 p.78850 art.2 Invoeging] <:M>Deze bepaling is niet van toepassing op de onthaalmoeders bedoeld ...
      d'application à partir du 01/01/2010
      Note: Treedt in werking op 1 januari 2010 en is van toepassing op de gevallen van werkverwijdering die plaatsgrijpen vanaf die datum.


[14/12/2009 vig.01/01/2010]

Treedt in werking op 1 januari 2010 en is van toepassing op de gevallen van werkverwijdering die plaatsgrijpen vanaf die datum.