Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 45.

[B.S. 26/11/1997 Invoeging] § 1. Het gederfde loon dat in aanmerking genomen moet worden voor het berekenen van ...
      d'application à partir du 01/12/1997

[Verordening 15/09/2004 - B.S. 25/11/2004 éd.1 p.77813 art.6 Opheffing] § 3. Opgeheven bij: Verord. 15-9-04 - B.S. 25-11 - ed. 1
      d'application à partir du 01/01/2004

[Verordening 23/09/2009 - B.S. 14/12/2009 éd.2 p.78850 art.2 Opnieuw ingevoegd] § 3. <:M>Bij afwijking van de bepalingen van § 1, stemt voor de onthaalmoeders bedoeld ...
      d'application à partir du 01/01/2010
      Note: Artikel 2 treedt in werking op 1 januari 2010 en is van toepassing op de gevallen van werkverwijdering die plaatsgrijpen vanaf die datum. Artikel 3 heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2009.
De Voorzitter,


[14/12/2009 vig.01/01/2010]

Treedt in werking op 1 januari 2010 en is van toepassing op de gevallen van werkverwijdering die plaatsgrijpen vanaf die datum.