Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 45.

[Verordening 18/09/2013 - B.S. 17/09/2014 éd.2 p.73451 art.1 Invoeging] § 5. <:W>Wanneer de werkneemster bedoeld in <:C 1>artikel 218 van het koninklijk ...
      d'application à partir du 16/06/2014