Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 45.

[B.S. 26/11/1997 Invoeging] § 1. Het gederfde loon dat in aanmerking genomen moet worden voor het berekenen van ...
      d'application à partir du 01/12/1997

[Verordening 30/04/2014 - B.S. 30/03/2015 p.19611 art.2 Wijziging] § 4. Als een tijdvak van moederschapsbescherming bedoeld in <:C 1>artikel 114<:c> ...
      d'application à partir du 01/07/2013