Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 45.

[Verordening 16/11/2011 - B.S. 29/12/2011 éd.2 p.81055 art.10 Invoeging] <:W>Deze bepaling is niet van toepassing op de gerechtigde die bij de aanvang van ...
      d'application à partir du 01/01/2012

[Verordening 29/04/2015 - B.S. 15/06/2015 p.34511 art.4 Opheffing] <:M>Opgeheven door: Verord. 29-4-15 - B.S. 15-6 - art. 4<:m>
      d'application à partir du 01/07/2015
      Note: Is van toepassing op de risico's die vanaf deze datum hebben plaatsgevonden