Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 63.

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 éd.3 Invoeging] De Koning kan bepalen welke informatie de laboratoria voor klinische biologie aan ...
      d'application à partir du 10/01/2000

[Wet 26/06/2000 - B.S. 29/07/2000 Wijziging] De Koning kan ook bepalen onder welke voorwaarden een administratieve geldboete van ...
      d'application à partir du 01/01/2002