d'application ŗ partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiŽn op sommige instellingen van openbaar nut

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/2002 De inspecteurs van financiŽn oefenen hun toezicht uit op stukken en ter plaatse. Zij mogen alle vergaderingen van alle beheers- of raadgevende organen bijwonen met raadgevende stem. Zij worden ertoe uitgenodigd en ontvangen vooraf mededeling van alle documenten met betrekking tot de problemen ingeschreven op de dagorde van deze vergaderingen.
01/01/2002 Zij hebben toegang tot alle dossiers en alle archieven van het organisme en ontvangen van de diensten alle inlichtingen die zij vragen.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]