Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 27.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging worden een Technische geneeskundige raad, ...
      d'application Ó partir du 06/09/1994

[Wet 25/01/1999 - B.S. 06/02/1999 Wijziging] Die raden doen de voorstellen en verstrekken de adviezen die zijn bedoeld in ...
      d'application Ó partir du 16/02/1999