Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 28.

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 éd.3 Vervanging] § 3. De in <:C 1>artikel 27, tweede lid<:c> bepaalde voorstellen of adviezen van ...
      d'application à partir du 10/01/2000

[Wet 10/08/2001 - B.S. 01/09/2001 éd.2 Wijziging] § 3. De in <:C 1>artikel 27, tweede lid<:c> bepaalde voorstellen of adviezen van ...
      d'application à partir du 01/01/2002