Publié le 24/04/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 april 1986 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der hulp-en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag

Art. 4.


Art. 5.
01/01/1986 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1986.

FR   NL   [Affichage pour impression]