d'application à partir du 28/05/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers

Art. 7.


Art. 8.
28/05/2018 De in artikel 6 bedoelde bedragen worden voor de private sector door het RIZIV gestort aan het Fonds Sociale Maribel voor gezondheidsinrichtingen en diensten 330.
28/05/2018 De bedragen voor de de publieke sector worden door het RIZIV gestort aan Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector.
28/05/2018 Deze bedragen worden gestort tegen 30 juni van het betrokken kalenderjaar op voorwaarde dat voor de aanwending van deze bedragen een collectieve arbeidsovereenkomst of een protocol van akkoord is gesloten en dat het verslag zoals bedoeld in artikel 9 aan het RIZIV is overgemaakt.
28/05/2018 Deze bedragen worden ten laste gelegd van het budget van de administratiekosten van het RIZIV.

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]