d'application à partir du 31/12/2015
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart

Art. 15.


Art. 16.
P 31/12/2015 De geldige sociale identiteitskaarten die werden uitgereikt krachtens hogervermelde koninklijke besluiten van 19 juni 1997, van 13 februari 1998 en van 22 februari 1998 en het hogervermelde ministerieel besluit van 10 december 1998 blijven gelden voor identificatiedoeleinden onder de bestaande voorwaarden tot 31 december 2016.

Art. 17.

FR   NL   [Affichage pour impression]